кошница
cart
0,00 лв.

Кошницата е празна

Междинна сума
0,00 лв.

Гаранция и сервиз:

Всички закупени продукти разполагат с гаранция, отговаряща на условията, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите.

Срок на гаранцията:

-        24 месеца за физическо лице

-        12 месеца за юридическо лице

Гаранцията не се отнася за батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data кабел, др./. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя в софтуерната версия на мобилния апарат.

Гаранцията не се приема, ако дефектът на апарата е бил причинен, при повреди вследствие на неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия.

При постъпване на устройство в сервиз, купувачът трябва да предостави валидна гаранционна карта, документ за закупуване /фактура, касов бон/ , приемо-предавателен протокол, удостоверяващи закупуването на устройството и подробно описание на проблема. При липса на споменатите документи и/ или при рекламация, гаранцията е невалидна и устройството подлежи на извънгаранцонен ремонт при съгласие на клиента.

 

При повреда на Вашето устройство, моля изпратите по куриер / за ваша сметка/ на адрес:

Гр. София, Sopharma Business Towers, ул. Лъчезар Станчев 5, сграда Б.

 

За диагностика, сервизиране и консултация, е задължително всяко устройство да бъде изпратено със съответните документи / гаранционна карта, фактура и/или касов бон, приемо-предавателен протокол, описание на проблема, удостоверяващи произхода на закупеното устройство/.

При постъпване на устройство в сервиз, се издава сервизен протокол, описващ състоянието на приемане и отсранените повреди. Той се предоставя при получаването на устройството.

Срокът за отстраняване на повредата е 30 календарни дни от датата на приемане на устройството. При постъпване на телефон в серзиз, фирмата не предоставя оборотен телефон на клиента.

Kлиентът ще бъде предварително уведомен за условията на гаранционния и  извънгаранционния ремонт. В случай, че откаже извънгаранциоенен ремонт, може да получи обратно своето устройство в неремонтиран вид, като заплати за своя сметка транспортните и админстративни разходи.

При предоставяне на апарат за сервизно обслужване, фирмата не носи отговорност за запазване на потребителската информация, както  и при непотърсени устройства до 3 месеца от датата на приемане в сервиза.

Сервизирането и диагностиката се извършва в оторизаните сервизи на съответните марки, според техните процедури и изисквания. Наши служители ще ви инфомират за статуса на ремонта и подробности касаещи сервизирането.